MEMORANDUM

O spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního uzlu pardubice, souvisejících investicích na vodní a železniční cestě, silnicích I., II. a III. třídy, letecké infrastruktuře a místních komunikacích.

Memorandum.pdf