Doprava po vodě i vzduchem

2020-11-02

SDÍLET:

Zatímco pardubické mezinárodní letiště už roky slouží veřejnosti, splavnění Labe je projekt, o kterém se hodně mluví, ale vzniká pomalu a postupně. Letos k využití řeky pro dopravní účely pomohla například stavba nového mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi na Pardubicku.

Nový most nahradil staré vojenské provizorium ze 2. světové války. Most již nebude omezovat plavbu lodí a oba břehy spojuje na úrovni 21. století. Na most se vrací pěší a cyklistická doprava ze souběžné provizorní lávky, která sloužila od srpna loňského roku. Do měsíce pak po dokončení úprav komunikací na březích začnou most opět využívat i automobily.„Tato překážka s nízkou mostovkou a pilíři v řece je již minulostí. Věřím, že nebude dlouho trvat a podaří se nalézt s ochranou přírody akceptovatelné řešení překonání zdymadla v Přelouči a lodě konečně doplují až do Pardubic. Jsem přesvědčen, že dnes jsou jednání na dobré cestě,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest.

„Pro silniční hospodářství Pardubického kraje je výstavba dalšího labského mostu velkou událostí. To i s ohledem na skutečnost, že mosty přes Labe v Přelouči, Řečanech nad Labem a most Pavla Wonky v Pardubicích nejsou v dobrém technickém stavu,“ uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. „U této stavby je společným zadavatelem stát zastoupený Ředitelstvím vodních cest a Pardubický kraj zastoupený Správou a údržbou silnic. Je to doklad funkční spolupráce těchto institucí a organizací,“ dodal.

Pardubice se splavněním Labe stanou čtyřmodálním dopravním uzlem - silnice, železnice, vodní cesta i letiště s
nejvýhodnější centrální polohou v rámci celé České republiky. „Na kanalizovaném Labi zbývá dobudovat poslední tři plavební díla - plavební stupeň Děčín, Malé Březno a laterální kanál u Přelouče. Tímto navázáním na práci našich předků Labskou vodní cestu dokončíme tak, jak nám to ukládá Zákon 114 o vnitrozemské plavbě již mnoho let,“ uvedl předseda představenstva Vodní cesty a. s. Jan Skalický.

Letiště Pardubice je mezinárodním civilním letištěm, slouží ale také pro vojenské účely. Nachází se na jihozápadním okraji města Pardubice, v Pardubicích VI, v části Popkovice. Letiště je jižně od dostihového závodiště Velké pardubické. Letištní terminál otevřený v roce 2017 se jmenuje podle českého průkopníka aviatiky Jana Kašpara. Provozovatelem civilní části letiště je společnost East Bohemian Airport, jejíž vlastníkem je město Pardubice a Pardubický kraj. Letiště Pardubice je součástí infrastruktury, která zahrnuje čtyři dopravní módy.

Strategický význam bude mít zvláště pro přepravu zboží, která by zvýšením počtu pravidelných linek měla narůst. Společnost a její akcionáři pravidelně investují do zařízení, která jsou pro přepravu nezbytná. Letiště pořizovalo například podvalníky pro nakládku a vykládku kontejnerů, které slouží nejen pro zboží, ale i pro zavazadla. Je vybaveno také rentgenem, kterým musí zboží projít, pokud má být naloženo do letadla.

Silniční i železniční doprava hrají strategickou roli jak v přepravě cestujících, tak i zboží. Jejich blízkost dává letišti atraktivitu. Navíc je také blízko Prahy a díky rychlému a pohodlnému spojení jsou dostupné i ostatní regiony v rámci České republiky.