Kamiony už neprojedou Lázněmi Bohdaneč

2021-09-28

SDÍLET:

Na základě žádosti města Lázně Bohdaneč o omezení provozu těžké nákladní dopravy přes centrum lázeňského města byla vypracována Studie proveditelnosti přeřazení silnice I/36 do silniční sítě druhých tříd. Pardubický kraj toto přeřazení schválil a spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky uzavřely darovací smlouvu za účelem změny třídy silnice. Jedná se o úsek od hranice s Královéhradeckým krajem po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/37.
 
Správě a údržbě silnic Pardubického kraje dojde o navýšení správy silničního majetku o délce 17 km. „Změna této komunikace se projeví na nákladech za údržbu. Musíme počítat se zimní a letní údržbou, včetně návaznosti na počty pracovníků, kteří budou obsluhovat mechanizační prostředky,“ uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
 
Pardubický kraj zaúkoloval Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, aby na základě změny třídy došlo v části území silničního úseku k přeznačení. Přeznačení je provedeno pouze v úseku od D11 po křiž. s III/322 25 v Rybitví, dále je to až na MÚK Doubravice stále I/36. Tento úsek bude do kategorie silnic druhé třídy přeřazen po ukončení plánovaných investičních činností ŘSD ČR jako je např. most ev.č. 36-009 přes železniční trať Rosice – Stéblová. Na této komunikaci je omezena tranzitní doprava pro vozidla s vyšší celkovou hmotností než 12 tun. K tomuto přeznačení v těchto dnech dochází. Přenosné dočasné značení pro zvýraznění omezení zákazu nákladních aut je osazeno navíc k trvalým značkám po dobu jednoho roku. Řidiče nákladních aut značení upozorňuje na zákaz vjezdu na komunikaci II/211 hned několik dopravních značek, které by měly včas varovat řidiče na toto nové omezení.
 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje měla na starosti osazení a přeznačení dopravních značek v celém úseku Nové Město a Pardubice, křižovatka Globus, které bylo realizováno do konce srpna. „Přeznačení mimoúrovňové křižovatky u Globusu na I/37 a I/36 bylo na velkých návěstidlech realizováno dodavatelskou firmou. Na dálnici bude realizovat Středisko správy a údržby dálnic – Pravy,“ dodal Miroslav Němec.
 
Řidiče trápí další omezení provozu směrem na Přelouč, mezi Bohdančí a Živanicemi, kde se realizuje rekonstrukce mostu. Momentálně je zde osazeno mostní provizorium a provoz je řízen semafory. Správa a údržba silnic Pardubického kraje se snaží o co nejrychlejší realizaci rekonstrukce.