Letecká cargo doprava

2021-04-22

SDÍLET:

Nedílnou součástí dopravního módu je i letiště Pardubice.  Mimo poskytování standardních služeb zajišťující plynulé odbavení cestujících při cestě na vytouženou dovolenou nabízí letiště Pardubice i služby spojené s leteckou cargo přepravou.
Rozšířením služeb, o odbavení leteckého nákladu, letiště pozvedlo prestiž regionu. V složité situaci současné doby covidové letiště přesvědčilo o své smysluplnosti. Jedna z prvních dodávek zdravotnických ochranných pomůcek byla odbavena právě na našem letišti.
Investice do základní technické infrastruktury potřebné pro zajištění kvalitního odbavení leteckého nákladu svůj smysl jen potvrdilo. "Kvalitní, vyškolený personál se podílí na odbavení velkých nákladních letadel, které jsme v nedávné minulosti na pardubickém letišti mohli zaznamenat", dodal ředitel letiště Pardubice Ivan Čech.

Jedná se ze jména o letadla typu MD11 nebo A330F.  Potvrzuje se, že být připravený, přináší své ovoce. Letecká doprava není jen o letadlech, ale taktéž o kombinaci dvou a více doprav. Nedílnou součásti letecké přepravy nákladu je její bezpečnost. "Po náročné certifikaci u úřadu pro civilní letectví jsme schopni nabídnout novým i stávajícím zákazníkům přepravu svého nákladu v rámci náhradní letecké dopravy (RFS – Road Feeder Service), tedy spojení silniční a letecké dopravy, která přináší zákazníkům nemalé časové a ekonomické úspory", řekl Čech.
Žádná ekonomická investice do infrastruktury letiště tak nepřichází vniveč. Naopak zvyšuje možnosti, kvalitu a celkové portfolio nabízených služeb.