NA KRALICKU DOCHÁZÍ K OBNOVĚ SILNIČNÍ VEGETACE

2021-12-19

SDÍLET:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje požádala o finanční dotaci na obnovu silniční vegetace na Kralicku a byla úspěšná. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.
 
Silnice, dálnice a jejich vegetační doprovody vnímáme různým způsobem. Někdo více z pohledu uživatele – řidiče, jiný z pohledu krajináře, nauky o rostlinách, hmyzu, ekologa nebo z pohledu rekreanta. V každé z těchto pozic si od vegetačního doprovodu slibujeme něco zcela jiného. Tyto pohledy se nakonec navzájem prolínají. Cílem debat o doprovodné dálniční a silniční vegetaci je vhodné začlenění do volné krajiny tak, aby korespondovaly s cíli uživatelů. 
 
Předmětem projektu na Kralicku je obnova silniční doprovodné vegetace na třech vybraných silničních úsecích v oblasti Kralicka. K obnově zeleně dojde v délce 14,5 km. Předmětem projektu je ošetření 347 stromů a dosadba 74 ve stromořadích. Jedná se o úseky silnice III/3112 České Petrovice - Klášterec nad Orlicí, II/311 České Petrovice - Mladkov a hranice kraje od Zemské brány po České Petrovice. 
 
„Tato revitalizace silniční doprovodné zeleně navazuje na předchozích 5 projektů hrazených Státním fondem životního prostředí a Pardubickým krajem, dále na výsadbu stromů a keřů v rámci stavební činnosti kraje a správy silnic. Jedná se o poměrně značný rozsah výsadby,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.
 
„Silniční doprovodná zeleň má u našich silnic své místo. Má funkci estetickou, vede řidiče při špatné viditelnosti a nepříznivém zimním počasí,“ dodává senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje pan Kortyš.
 
Celkové náklady projektu budou do 2,5 milionu korun. Dotační titul byl Správě a údržby silnic poskytnut z 85 %, tedy v částce necelých 2 milionů korun. K obnově vegetace na Kralicku už dochází od května 2021. Dokončení tohoto projektu je plánováno na konci roku 2023.