Na setkání Dopravy Pardubického kraje se bilancovalo a plánovalo

2020-03-09

SDÍLET:

Jakých výsledků v dopravě bylo dosaženo v Pardubickém kraji v roce 2019, jaké jsou plány pro rok letošní, nejen o tom se diskutovalo na Pracovním setkání Dopravy Pardubického kraje.

 

Schůzku v Kongresovém sálu Paláce Pardubice uspořádala Hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s náměstkem hejtmana zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost Michalem Kortyšem.

„Na setkání jsme se společně s přítomnými seznámili s výsledky předchozího roku, tedy 2019. Mohu konstatovat, že se nám dost věcí podařilo. Samozřejmě je mnoho i těch, které se dají zlepšit. Seznámili jsme se s plány pro letošní rok. Pardubický kraj je připraven investovat prostřednictvím Správy a údržby silnic více jak 1 miliardu do oprav silnic druhé a třetí třídy včetně několika mostů,“ sdělil náměstek hejtmana Michal Kortyš a dodal: „Samozřejmě jsou zde i úskalí, která v tuto chvíli řešíme. Mohu jmenovat problematiku poničení krajských silnic nákladní dopravou, jež naváží materiál pro stavbu dálnice D35. V této věci jednáme s Ministerstvem dopravy.“

Ve středu 4.3.2020 se uskutečnilo jednání na úrovni 1. náměstka ministra dopravy, generálního ředitele ŘSD ČR a ředitele SFDI. Na základě dohody a předložení potřebných dokladů, bude mít možnost Pardubický kraj uplatnit po investorovi za loňský rok vynaložených 12 mil. kč na odstranění havarijních poruch silnic. Škody způsobené v letošním roce bude Pardubický kraj, respektive Správa silnic, uplatňovat také u ŘSD ČR, které rozhodne o jejich oprávněnosti.

„V letošním roce bych se chtěl zejména zaměřit na kvalitu a technologii oprav silnic s možností aplikace technologií, jež by prodloužily životnost oprav a finálního povrchu. Dozrál i čas na umisťování vysokorychlostních vah pro kamiony na ty úseky, které chceme chránit proti neúměrnému zatížení. Hlavně chceme pomocí těchto vah a dopravních značek regulovat kamionovou dopravu,“ doplnil Michal Kortyš.

Roman Línek, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice dodal: „Letos krajská samospráva investuje do dopravy přibližně 2,8 miliardy. Tato částka pochází z vlastních, ale i z evropských zdrojů. Zhruba 1,5 miliardy bude uvolněno pro dopravní stavby. Co se týká oprav a údržby komunikací, zde bude využito 780 milionů.“

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec sdělil: „Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na veškerých námi uskutečněných stavbách, ať už projektantům, úředníkům či zhotovitelům. Rok 2019 byl tím nejúspěšnějším za dobu existence SÚS Pk, tedy od roku 2002.“ Ředitel Němec se vyjádřil také k problematice poničených krajských komunikací při obsluze výstavby dálnice D35. „Problematiku zdevastovaných silnic registrujeme. Síť našich komunikací jsme na počátku staveb zdokumentovali pomocí laserscanneru, který porovná stav silnice před a po návozu materiálu vysokotonážními vozidly. Z rozdílu stavu silnic zjistíme konstantu, která vyjádří rychlost opotřebení vozidly stavby proti obecně užívaným komunikacím. Tento koeficient poslouží k určení poměru, co zaplatí stát a co si kraj připlatí na lépe provedenou opravu nebo rekonstrukci“, dodal Němec.

 


Kromě celkové bilance dopravní tématiky, shrnutí využití autobusové a drážní dopravy, se neopomnělo ani na obsluhu leteckou. Pardubické letiště kupříkladu nahradilo zrušené lety do Londýna za lety na Ukrajinu. Nově také nabízí rentgenové zařízení Cargo. Bohužel v těchto chvílích je nízká poptávka cestujících z důvodu problematiky týkající se koronaviru.

 

Zdroj:pardubickenovinky.cz, foto: Pavel Schröfel