NA STAVEBNÍ ČINNOSTI NA BÝVALÉ KOMUNIKACI I/36 SE FINANČNĚ PODÍLÍ STÁT

2021-11-28

SDÍLET:

Na základě žádosti města Lázně Bohdaneč a okolních obcí, o omezení provozu těžké nákladní dopravy přes centrum lázeňského města, byla zahájena jednání o převodu silnice I/36 do silniční sítě druhých tříd. Pardubický kraj toto přeřazení schválil. Spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky uzavřely darovací smlouvu za účelem změny třídy silnice. Velkou roli v tomto sehrál první náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš. Jedná se o úsek od hranice s Královéhradeckým krajem, prakticky od D11, po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/37 v Pardubicích. Na této komunikaci je omezena tranzitní doprava pro vozidla s vyšší celkovou hmotností než 12 tun. Řidiče nákladních aut značení upozorňuje na zákaz vjezdu na komunikaci II/211 hned několik dopravních značek, které by je měly včas varovat.

Správě a údržbě silnic Pardubického kraje dojde k navýšení správy silničního majetku o délce 17 km. „Změna vlastnictví této komunikace se projeví na nákladech za údržbu. Musíme počítat se zimní a letní údržbou, včetně návaznosti na počty pracovníků, kteří budou obsluhovat mechanizační prostředky,“ uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Pro letošní rok Pardubický kraj své organizaci již tyto náklady pokryl.
 
Na komunikaci byly realizované některé zklidňující prvky, například vjezdové brány. V letošním roce došlo k položení tichého krytu vozovky v Lázních Bohdaneč. Připravena je další část průtahu Bohdančem, včetně mostu u autobusového nádraží přes Rajskou strouhu.  Nákladní vozidla průtah Lázněmi Bohdaneč dosti komplikovala. Stát poskytl finance nejen na zklidnění dopravy, ale také na rekonstrukce některých staveb. Např. na výměnu asfaltového krytu na průtahu v Rohovládové Bělé. 
 
„Při jednání na MD ČR jsme si potvrdili závazek o opravě mostu u autobusového nádraží v Lázních Bohdaneč, který vznikl v průběhu předávání bývalé I/36 do majetku Pardubického kraje. Ze strany SFDI tehdy došlo k dohodě, že stát tento most uhradí. Součástí bylo i stavební povolení včetně projektu s následujícím předáním Pardubickému kraji. Předpokládám, že finanční prostředky budou poskytnuty Pardubickému kraji, který provede prostřednictvím výběrového řízení rekonstrukci mostu,“ dodal první náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš. 
 
Pokud se týká první etapy tohoto převodu komunikace, která končí před křižovatkou na Černou u Bohdanče, tak tam se jedná o tom, že změť křížení komunikací bude nahrazena okružní křižovatkou. Tato křižovatka by měla být ve tvaru takzvaného piškotu. Odhadní cena této stavby je 37 miliónů korun. Od této křižovatky až po křižovatku ke Globusu by mělo dojít k převedení této silnice na druhou třídu. To už se jedná o druhou etapu. Mělo by dojít k rekonstrukci mostu v průmyslovém vnitrobloku Semtína, kde jsou mostním objektem propojeny areály Synthesie. V rámci toho by mělo dojít k přestavění okružní křižovatky v Rybitví. Měla by se pronikavě zvýšit bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Vše bude řešeno kvůli bezpečnosti chodců, cyklistů a silniční dopravy. Zároveň nové řešení umožní otáčet se trolejbusům, které, pokud to nebude nutné, nebudou muset zajíždět do Lázní Bohdaneč na točnu.