NA TŘI DNY SE UZAVŘE KOMUNIKACE Z LÁZNÍ BOHDANEČ SMĚREM NA PŘELOUČ. DŮVODEM BUDE POKLÁDKA NOVÉHO ASFALTU.

2021-12-02

SDÍLET:

V současné době probíhá rekonstrukce mostu ev.č.333-011, který je na trase silnice II/333 z Lázní Bohdaneč směrem na Přelouč. Jedná se o přemostění Černské strouhy, které nemělo dostačující zatížitelnost a vyhovující technický stav. Most byl postaven v roce 1923 a z uvedených důvodu se silničáři rozhodli pro jeho celkovou rekonstrukci.
 
V loňském roce se kvůli špatnému technickému stavu nosné konstrukce muselo přes most položit mostní provizorium. V rámci rekonstrukce mostu bylo zvoleno řešení zachovávající provoz na komunikaci. Byl vybudován takzvaný bypass, jež umožňuje převádět dopravu kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení. Důležité bylo, že se doprava v tomto místě zachovala v plném rozsahu. Z hlediska dopravního významu nebylo možné tuto komunikaci úplně uzavřít, toto řešení umožnilo jak osobním, tak i nákladním vozům místo zdolávat. Dopravní situace byla řízena semafory. 
 
Při odkrytí starých základů se odhalily pozůstatky základů starého přemostění (patrně z období gotiky), které byly přezkoumány archeology z Muzea Pardubice. Ti zjistili, že původní klenbový most byl založen na dřevěných rohožích, tvořených dřevěnými pražci, které byly vyplněny lomovým kamenem. I pro zhotovitele nového mostu bylo toto zjištění velmi zajímavé s pohledem do minulosti. V dnešní době se most vystavil na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Mostní konstrukce dostala nové parametry s větším rozpětím. Zvýšila se průtočnost Černské strouhy pod mostem. Rekonstrukce byla navržena na nové hydrologické podmínky, tedy Q100, což odpovídá staleté vodě. 
 
Zachování provozu si však vybralo svou daň. Došlo k poškození komunikace na hraně sjezdu a výjezdu z takzvaného bypassu. Stará vrstva asfaltu byla natolik porušena, že musí dojít k jejímu opravení. Celá situace tedy bude řešena v širším rozsahu, než původně stavbaři předpokládali. Asfalt na poškozené silnici bude muset být vyfrézován, poškozené místo bude sanováno a budou položeny nové živičné vrstvy. Z těchto důvodu bude nutné krátkodobě komunikaci uzavřít v plné šíři. Uzavírka je plánována v časovém úseku od úterý 14. do čtvrtka 16. prosince 2021. Jedná se o jeden z posledních termínů, kdy bude možné tuto novou živičnou vrstvu položit. Všechny práce jsme se snažili urychlit a zkoordinovat tak, aby vše vyšlo. Věřím, že nám počasí bude přát a podaří se nám v tomto plánovaném čase nový asfalt položit“, dodal Pavel Hrdina, ředitel divize mostních staveb Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 
Po položení nové vrstvy asfaltu budou řidiči ještě několik dní jezdit po mostním provizoriu na bypassu. Pokládkou živičné vrstvy rekonstrukce nekončí. Je potřeba provést dokončovací práce a doplnit bezpečnostní prvky – osadit mostní zábradlí, silniční svodidla a také „nastříkat“ na vozovku vodorovné dopravní značení. Pokud bude stavbařům přát počasí, tak do Vánoc bychom se měli dočkat nového mostu, který by měl být kompletně zrekonstruovaný.