NOVÝ MOST V ŘEČANECH NAD LABEM BUDE PROPOJEN S CYKLOSTEZKOU

2021-06-10

SDÍLET:

Stávající mostní objekt mezi Kladrubami nad Labem a Řečany nad Labem slouží od roku 1926. Mostní konstrukce je od roku 2015 pravidelně sledována diagnostickým průzkumem a analýzou provozního stavu. Ze závěrů těchto diagnostických průzkumů vyplývá naléhavost výměny nosné konstrukce mostu v co nejkratším časovém horizontu. 
 
„Začali jsme okamžitě připravovat jeho výstavbu. Nejdůležitější bylo projednat stavebnětechnické řešení. Také jsme museli dbát na architektonické podoby a začlenění do terénu. Ze čtyř variant nakonec pracovní skupina UNESCO vybrala jednu. Labe je splavnou řekou a nová mostní konstrukce bude splňovat průplavní parametry. V současné době jsme před nabytím právní moci územního rozhodnutí,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.
 
Stávající konstrukce je v havarijním stavu. Připravuje se tedy mostní provizorium, které bude řešeno solitérně v co nejkratší době. V současné době probíhá výběrové řízení na pronájem, jenž bude na dobu 44 měsíců. Pokud se podaří získat vhodného zhotovitele, dojde co nejdříve k realizaci. Provedení je nezbytné. Na mostě je momentálně omezen provoz na 30 km za hodinu a zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun. Toto omezení však řidiči nákladních vozidel porušují. Z těchto důvodů byla na most umístěna fotopast, která monitoruje přejezd těžkých vozidel. Řidiči se i tak dopouštějí velkých přestupků, protože porušují zákazové značky. To může stát profesionální řidiče několik bodů a může to pro ně znamenat i ztrátu zaměstnání. Dokonce se může jednat i o veřejné ohrožení.
 
Nový mostní objekt je navržen o délce 112 metrů a šířky 6,5 metru. Výška podhledu nosné konstrukce je nad maximální plavební hladinou, která je 7 metrů. Šířka navrženého plavebního prostoru v mostním otvoru je minimálně 40 metrů. Kalkulace nového mostu je spočítána na 160 milionů korun.
 
„Rekonstrukce mostu by se mohla zahájit v dubnu roku 2022. S novým řešením mostní konstrukce vznikne i cyklostezka, která výrazně zvýší bezpečnost cyklistů. Jejich pohyb je na zmiňované komunikaci díky kulturní památce Národní hřebčín Kladruby nad Labem, zapsané do seznamu UNESCO značný. Na mostě se také počítá s chodníky pro chodce. Odstraníme pilíř mostu přímo z řeky. Tímto zásahem zlepšíme hydrologické podmínky. Nyní jednáme o možném finančním podílu na této stavbě se státem,“ doplnil Miroslav Němec.
 
Veřejný zájem a vyjednávaná finanční spoluúčast státu souvisí se zvýšením bezpečnosti chodců a cyklistů, vytvořením podmínek pro plavební vodní cestu, zlepšením průtoku Labe a příjezdem k národní kulturní památce zapsané v seznamu UNESCO.