Pardubice po roce opět hostily českou železniční elitu

2020-09-25

SDÍLET:

Víme, jakým směrem se železnice bude dále ubírat, a co zásadního ji čeká v následujících letech?

Jak neodmyslitelně k Pardubicím patří legenda české železnice Jan Perner, tak pomalu a jistě k nim začíná patřit i nejvýznamnější železniční akce u nás – ŽELEZNIČNÍ KONFERENCE PARDUBICE, kterou organizuje pardubický poslanec Martin Kolovratník. Dnes se v prostorách pardubického hlavního nádraží uskutečnil již její VI. ročník, který byl tentokrát poprvé vysílán také on-line. Na klíčové železniční akci tohoto roku tak nechyběl například vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček, generální ředitel Českých drah Václav Nebeský, generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a další významní hosté a odborníci.

 

Česká železnice stojí na prahu velké změny. Dlouhodobá čísla přepravených osob ukazují, jak obrovský skok v posledních letech právě tento druh dopravy zaznamenal. Nebýt koronavirové krize, pravděpodobně bychom se dočkali i v letošním roce dalšího rekordního výsledku. V této souvislosti generální ředitel Českých drah Václav Nebeský uvedl, že například ČD v minulém roce přepravily 181,1 milionů cestujících a 65 milionů tun zboží. Je však zřejmé, že koronavirová krize dříve nebo později odezní a věci se slovy železničářů vrátí do normálních kolejí. Stát by z tohoto pohledu proto neměl zahálet a měl i nadále intenzivně pracovat na modernizaci a rozvoji železniční infrastruktury.

 

Jako vždy však klíčovou otázkou zůstává, zda na to bude mít dostatek finančních prostředků. Podle slov ministra dopravy Karla Havlíčka však nejsou obavy na místě. Investice zůstávají absolutní prioritou. Do dopravy letos míří rekordní objem peněz, který by se měl navíc i v příštích letech dále navyšovat. „V letošním roce Státní fond dopravní infrastruktury hospodaří s historicky rekordní sumou – s více než 124 miliardami korun. Navíc v příštím roce by do dopravních staveb mělo jít dokonce ještě více, konkrétně 128,7 miliardy korun,“ uvedl Karel Havlíček a upřesnil, že Správa železnic může v příštím roce počítat s částkou 54 miliard, které by měly jít například na investice do koridorů, bezpečnějších přejezdů nebo mostů.

 

Nově je ovšem potřeba počítat s možností využití finančních prostředků Národního rozvojového fondu, který je dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky. „Cílem tohoto fondu je zapojení soukromých zdrojů do budování dopravní infrastruktury. Z pohledu tématu dnešní konference se jedná o velmi zajímavý zdroj pro financování výstavby vysokorychlostních tratí v České republice,“ říká člen Investiční rady Národního rozvojového fondu Vazil Hudák. Ministr dopravy Karel Havlíček v této souvislosti zmínil, že vybudovaní rychlých spojení představuje nejnákladnější projekt, který Česká republika v dohledné době hodlá financovat. Předpokládané náklady na vybudovaní vysokorychlostní sítě železnic dosahují až 650 miliard korun, nicméně ekonomické přínosy budou nesrovnatelně vyšší.

 

Pardubický kraj bude jedním z klíčových míst, kam budou tyto investice v následujících letech směřovat. V současné době je v přípravě 27 projektů za více než 50 miliard korun, z nichž modernizace železničního uzlu Pardubice a ETCS Přerov – Česká Třebová jsou již v realizaci. Předpokládané investiční náklady těchto dvou projektů jsou 6,78 miliardy korun. Mezi další významné projekty patří modernizace železničního uzlu Česká Třebová, modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim nebo modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň. Kromě těchto akcí Správa železnic realizovala nebo připravuje rekonstrukce výpravních budov Pardubice hl. n., Letohrad, Přelouč, Hlinsko v Čechách, Svitavy, Brandýs nad Orlicí nebo Chrast u Chrudimi.

 

Právě cestující z pardubického hlavního nádraží se již brzy mohou těšit na velké změny. „Prosazuji, abychom k modernizacím nádraží přistupovali mnohem odvážněji. Měli bychom naplno využít jejich potenciál a vytvořit z nich komerční centra. Ve spolupráci s městy a kraji vytvoříme vhodné podmínky pro vznik služeb, které například postrádají, ať už se jedná o kongresové sály, sdílené kanceláře, informační centra a další služby. Nádraží bývají vstupní bránou do regionů. Měla by proto být důstojným a reprezentativním místem, kde naleznete vše potřebné. A právě pardubické hlavní nádraží, společně s pražským, by se měly stát pilotními projekty v rámci nového progresivního přístupu,“ řekl místopředseda Správní rady Správy železnic Martin Kolovratník.

 

Česká železnice v posledních měsících zažívá černé období z hlediska mimořádných událostí, z nichž bohužel některé skončily tragicky. Není tak sporu o tom, že investice musí směřovat především do zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Jednou z těchto oblastí by měly být i železniční přejezdy. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda zdůraznil, že právě modernizace zabezpečení železničních přejezdů pokračuje rychlým tempem.  „Letos je avizováno vylepšení 142 přejezdů, 92 má již Správa železnic hotových, 46 je v realizaci a 4 se připravují.  Současně připomínám, že Ministerstvo dopravy na tzv. Centrální komisi odsouhlasilo podklady k modernizaci dalších více než 200 přejezdů,“ uvedl.

 

Velkým tématem je rovněž zabezpečení regionálních tratí se zjednodušeným způsobem řízení dopravy označené jako D3. Ministr dopravy Karel Havlíček k této věci řekl, že Správa železnic v půli srpna zavedla plošnou ohlašovací povinnost ve všech vlacích a dopravnách, zpřehlednila instrukce pro strojvedoucí nebo zkontrolovala srozumitelnost a jednotnost písemných rozkazů. Změnou D3 chce vyloučit omyly personálu ze stereotypního chování v tom smyslu, že všechny vlaky budou za vjezdu do dopraven D3 vždy a bez výjimky očekávat křižování nebo dostižení jiného vlaku. Další jízda bude možná vždy a bez výjimky jen po výslovném rozkazu k odjezdu dirigujícím dispečerem.

 

Ve vztahu ke zvyšování bezpečnosti je rovněž nezbytné posílit kvalitu výkonu strojvedoucích a zajištění dostatečného odpočinku po směně je prvotním předpokladem bezpečnosti. „Ministerstvu dopravy se podařilo najít shodu s Ministerstvem práce a sociálních věcí v navržených opatřeních pro strojvedoucí. Budou mít garantován odpočinek na lůžku po dobu minimálně 6 hodin mezi směnami. Nově je navržena také přestávka v práci, která musí být poskytnuta po 6 hodinách nepřetržité práce a v délce minimálně 45 minut. Nová a zpřesněná opatření zamezí obcházení či účelovým výkladům těchto předpisů,“ řekl na Železniční konferenci Pardubice ministr dopravy Karel Havlíček.   

 

Důležitou roli v posilování kvality a profesionality strojvedoucích by podle generálního ředitele Českých drah Václava Nebeského měli přitom zastávat i samotní dopravci. ČD pro tyto účely pořídily dva simulátory, z nichž jeden je v Praze a druhý v České Třebové. Stroje pomáhají uchazečům o práci strojvedoucího se lépe připravit na budoucí výkon tohoto povolání a u stávajících strojvedoucích zlepšují jejich návyky při práci. Výcvik je zaměřený na ty situace, ve kterých strojvedoucí nejčastěji chybují, a které mohou být nebo byly příčinou mimořádných událostí. ČD ale například nově rozjíždí informační i-systém s tablety, kde je popsána každá cesta.

 

Zcela klíčovým projektem pro českou železnici je vybudování vysokorychlostních tratí. Pardubice budou na tuto vysokorychlostní trať přímo napojeny speciální linkou přibližně z oblasti Chlumce nad Cidlinou. Dále na východ povede trať po modernizovaném stávajícím koridoru, který umožní jízdu až 200 km/h. „Co to znamená pro nás, Pardubáky? Počítáme s tím, že cesta z Pardubic do Prahy by měla trvat necelou půl hodinu! Za takto krátký časový úsek se například nedostanete dnes z Černého mostu do centra Prahy. Navíc nezapomínejme na přínos VRT Polabí, který bude také samozřejmě pro dálkovou dopravu do Pardubic, která přinese vyšší rychlost a více kapacity,“ uzavírá VI. ročník Železniční konference Pardubice organizátor Martin Kolovratník.