Pardubice se po roce opět stanou centrem dopravy

2020-09-07

SDÍLET:

Ve čtvrtek 10. září Kongresové centrum Atrium Paláce Pardubice ožije Dopravní konferencí. Na devátý ročník odborné konference dorazí zástupci státní správy a samosprávy a také dopravní experti a podnikatelé v oboru. Svou online účast také potvrdil místopředseda vlády, ministr průmyslu
a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, který bude hovořit na téma strategie rozvoje dopravní infrastruktury v České republice ve vazbě na Pardubický kraj. Akce je pouze pro zvané a registrované účastníky.

 

Po něm bude připraven tucet dalších řečníků, mezi nimiž budou odborníci na všechny módy dopravy – bude se tak mluvit o připravovaných i již realizovaných projektech na silnici
i železnici a přítomni budou také zástupci letecké a vodní dopravy.

 

Dopravní konference bude zahájena ve 13:00 hodin proslovy významných hostů, mezi než se mimo jiné zařadí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Srdečně Vás zveme.

 

V případě zájmu o rozhovor s některým z účastníků nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 736 502 990 p. Schröfel.

 

Celá konference bude také vysílána v online přenosu na ČTK a také na facebooku

https://www.facebook.com/DK.SV.Pardubice/?ref=br_rs. 


Další informace o Dopravní konferenci jsou k dispozici na

https://www.dopravnikonference.cz

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail registrace@masa-agency.cz

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


 

Program Dopravní konference 2020

 

12.00 – 13.00           prezentace účastníků DK

13.00                        zahájení konference – moderátor Aleš Lehký

                                 proslovy významných hostů:

                                 JUDr. Martin Netolický, Ph.D. – hejtman Pardubického kraje

                                 Ing. Radim Loukota – předseda České komory autorizovaných inženýrů
                                 a techniků Pardubice

                                 Mgr. Miluše Horská – místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

 

13.30                        Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA – místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (online přenos)

                                TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

13.45                        Michal Kortyš – senátor a náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

                                TÉMA: Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

14.00                        Ing. Martin Kolovratník – poslanec a místopředseda hospodářského

                                výboru PSP ČR

                                 TÉMA: Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR

14.20                        Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

                                TÉMA: Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2020-2022

14.40                        Ing. Radek Mátl  – generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

                                 TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury
                                 v Pardubickém kraji

15.00                        Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel, Správa železnic

                                 TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

15.20                        Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

                                TÉMA: Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35

15.40                        Ing. Lubomír Fojtů – ředitel, Ředitelství vodních cest ČR

                                TÉMA: Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji

16.00                        Ing. Jiří Ješeta – člen Představenstva ČD odpovědný za úsek obchodu
                                a náměstek GŘ pro obchod

                                 TÉMA: spolupráce Českých drah a Pardubického kraje

16.20                        Ing. Hana Šmejkalová – ředitelka, Letiště Pardubice

                                 TÉMA: Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel

16.35                        Ing. Václav Větrovský, MBA – předseda představenstva, Contract management, a.s.

                                 Jakub Forman – produktový ředitel Proconom Software,    s.r.o.

                                 TÉMA: Zavádění digitální technické mapy a technologie BIM do silničního hospodářství Pardubického kraje

16.50                        JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA – jednatel Klee Consulting s.r.o.
                                 a 3C-global

                                TÉMA: Standardizace smluv, pravidla projektového řízení a digitalizace jako klíčová příležitost pro kraje

 

17.05                        ukončení konference