Premiér Babiš potvrdil dostatek finančních prostředků pro modernizaci železničního uzlu Pardubice

2021-08-31

SDÍLET:

Modernizace pardubického hlavního nádraží a souvisejícího železničního uzlu Pardubice patří mezi historicky nejvýznamnější investiční akce Správy železnic. I z tohoto důvodu se premiérem Andrejem Babišem společně s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou a místopředsedou správní rady Správy železnic Martinem Kolovratníkem vydali na „inspekční den“ a na vlastní oči se přesvědčili, jak probíhají stavební práce přímo v terénu.

Projekt modernizace železničního uzlu Pardubice a hlavního vlakového nádraží má ohromný dopad nejen na Pardubický kraj, ale na celou českou železnici. Tato investiční akce totiž sníží negativní vliv železniční dopravy na životní prostředí a zdraví Pardubáků, ale také zvýší bezpečnost na železnici i samotných cestujících. Kromě toho samozřejmě zlepší dopravní dostupnost jednotlivých částí krajské metropole.

Víte, že současná čtyři pardubická nástupiště se o jedno rozšíří a prodlouží se k němu oba stávající podchody? Propojení železnicí oddělených částí města zajistí nová lávka, kterou desítky let slibovali předchozí politici a až teprve s příchodem Martina Kolovratníka se toto povedlo.

"V této souvislosti bych rád také vyzdvihl práci primátora Pardubic Martina Charváta, se kterým se nám úspěšně podařilo dosáhnout unikátní dohody, která v Česku prakticky nemá obdoby. Město Pardubice díky tomu za lávku na Duklu prakticky nic nezaplatí a náklady budou z drtivé části hrazeny ze strany státu. Myslím, že je to skvělá zpráva ukázka toho, jak může poslanec a současně i regionální politik pomoci svému regionu," dodal Martin Kolovratník.

Zpět ale k samotné modernizaci, kde práce probíhají podle plánu a prakticky každý den jsme svědky výrazného pokroku. Neměli bychom také zapomínat na to, že v nádražním prostoru vznikne autobusový terminál a nový parkovací dům, který konečně jednou pro vždy vyřeší problém s nedostatkem parkovacích míst pro automobily.

Co říct na závěr? Největším problémem všech vyjmenovaných investic obecně vždy bývá nedostatek finančních prostředků. V případě státních investičních akcí ovšem obavy nejsou na místě. Pan premiér Babiš potvrdil, že s tyto projekty peníze budou a státní rozpočet s nimi počítá. Je to skvělá zpráva a významný ekonomický impuls pro náš region.