Regionální letiště potřebují dotace ze státu na nové linkové spoje

2018-10-29

SDÍLET:

V Pardubicích proběhlo dvoudenní mezinárodní setkání regionálních letišť. U příležitosti otevření nového terminálu na letišti v Pardubicích se vedení East Bohemian Airport, a.s. rozhodlo pozvat do východních Čech všechny své partnery na společné setkání. Cílem tohoto setkání by mělo být pravidelné osobní setkání s úmyslem propojit pracovníky jednotlivých oddělení. Mělo by dojít k navázání ještě větší užší spolupráce regionálních letišť zvláště v řadě oblastí, které tato letiště propojují. Společným záměrem by také mělo být nalezení postavení regionálních letišť v České Republice a v síti letecké dopravy, podpory a začlenění do infrastruktury každého regionu i celé České Republiky. Na konferenci, která probíhala v novém terminálu Jana Kašpara, vystoupili profesionálové ve svém oboru. Svou prezentaci představili zástupci Ministerstva dopravy, Úřadu civilního letectví a regionálních letišť z ČR a Slovenska.

 

Pokud letiště školí personál či dělají některé úpravy na letištích, tak při větší poptávce dochází k zajímavé cenové kalkulaci na dané služby. I toto probírali jednotliví zástupci letišť na svém setkání v Pardubicích. Dále pokračuje ředitelka letiště Pardubice Hana Šmejkalová: „Líbí se mi, že někteří kolegové vystoupili na konferenci s konkrétními nápady, jak bychom měli spolupracovat. Jsem ráda, že právě letiště Praha přišlo s návrhem na řadu společných školení pro naše zaměstnance, včetně letištních hasičů. Umět správně hasit totiž letadlo je velice unikátní postup a ne každý hasičský sbor toto ovládá. Pokud Praha dokáže dojednat školení za nižší částku, než jaká je nám nabízena jako jednotlivcům,  je to pro nás úspora nákladů.“

 

Regionální letiště patří bezesporu do infrastruktury, která nutně potřebuje podporu státu, kraje a města. Krásný příklad je u našich polských sousedů, kde vláda podporovala regionální letiště a nyní jsou v současné době sama financovatelná. V naší republice jsou regionální letiště dobře postavená. Západní Čechy pokrývají Karlovy Vary, východní Čechy Pardubice, severní Moravu Ostrava, jižní Moravu Brno a chybí jen jižní Čechy, ale zde se už letiště buduje a v blízké budoucnosti bude své služby cestujícím nabízet. „Já se domnívám, že na rozvoji regionálních letišť by se měl podílet stát. Vláda podporuje železnici, dopravní podniky, tak by měla přijít i s podporou letectví, protože lidé létají čím dál více. To znamená, že podpora by se měla zejména týkat zavádění nových linek. My jsme schopni si poradit s provozem, ale zavedení nové linky není jen o provozu, ale také o celkovém marketingu. Úkolem letiště je  propagace jeho samotného. Ale my v současné době propagujeme nejenom letiště, ale především ten daný region, kde je letiště lokalizováno. Taková propagace by již  měla připadnout městům a krajům, které by se na propagaci daného regionu měly podílet. Zde vidím velkou pomoc, myslím si, že zcela zásadní, kterou potřebujeme.“ Doplnila Hana Šmejkalová.

 

Předávání zkušeností v daném oboru je velmi dobré a posouvá to dané odvětví kupředu. Nejinak jsou v tomto i regionální letiště, která dobře ví, že musí tahat za jeden provaz. „Než jsme otevřeli linku letecké společnosti Ryanair, tak jsme se jeli podívat za našimi kolegy, kteří nás upozornili na veškeré postupy, jak se tato linka odbavuje a díky tomu jsme neměli žádný větší problém a vše probíhalo hladce. To samé chceme nabízet i my ostatním našim kolegům z regionálních letišť. Tyto informace a zkušenosti  bychom si měli automaticky  předávat.“ řekla Hana Šmejkalová.

 

Regionální letiště by měla také úzce spolupracovat s cestovními kancelářemi, které mohou podporovat odlety z daného regionu. V tomto případě jde  o lidi, kteří nemohou cestovat z různých důvodů do Prahy na letiště. Regionální letiště jsou schopna odbavit charterové lety do jakékoli destinace. Jednotliví zástupci regionálních letišť se shodli, že v takovémto setkávání budou nadále pokračovat.