Rozvojové projekty a financování. To byla dvě hlavní témata Dopravní konference

2017-09-07

SDÍLET:

Pardubice, 7. září 2017 – Z jakých zdrojů a jaké projekty financovat? O tom se diskutovalo na VI. ročníku Dopravní konference v Pardubicích. Představitelé krajských i městských samospráv a zástupci státní správy řešili systém financování a strategie rozvoje dopravní infrastruktury na území východních Čech. Ze strany samospráv tu dokonce zazněly jasné výzvy, například z úst hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Hejtman Martin Netolický spolu s dalšími hosty Dopravní konferenci zahájil a ve své řeči se věnoval především otázce financování silnic II. a III. třídy. „Kraje dostaly po dlouhých prosbách z rozpočtového určení daní asi 4 miliardy korun, z toho mají opravit silnice, navýšit mzdy, řešit zdravotnictví… Pardubický kraj dostal pouhých přibližně 200 milionů korun, což je cena jednoho mostu. Jak tedy chcete za tyto peníze opravit více než tři tisíce kilometrů silnic? Začněme konečně přemýšlet, jak rekonstrukci silnic II. a III. tříd zaplatit,“ vyzval přítomné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Podle náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu Michal Kortyše je v současné době až dvaatřicet procent silnic II. třídy v havarijním stavu, u silnic III. tříd to je dokonce téměř 70 %. „Po dlouhých rocích nečinnosti si stát uvědomil, jaký je stav silnic II. a III. třídy v krajích, a v uplynulých třech letech se formou příspěvku od Státního fondu dopravní infrastruktury začal na jejich opravách podílet. Musíme však využívat i peníze z vlastních zdrojů a dotačních titulů. Například v rámci integrovaného operačního programu chceme do roku 2020 využít prostředky ve výši cca 2 mld. korun,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2017 – 2019 se věnoval ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, strategii rozvoje dopravní infrastruktury pak prezentoval 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Oba se dotkli nejen dopravy silniční, ale i železniční či vodní. „Je příhodné, že se Dopravní konference koná v Pardubicích, které jsou velkým multimodálním uzlem. Můžeme tu být spokojeni se železnicí, rozvíjí se nám tu letecká doprava a doufejme, že se brzy přidá vodní doprava. Ale silniční doprava nám pokulhává. Narážím tu na obchvaty Pardubic a dovolím si požádat všechny přítomné instituce – zachovejte Pardubicím v tomto směru přízeň,“ řekl náměstek primátora města Pardubic Jiří Rozinek. 

Přehled silničních staveb v regionu posléze nabídl ředitel pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Bohumil Vébr. Jednak seznámil přítomné s aktuálním stavem výstavby dálnice D35, a také informoval o zmiňovaných silničních stavbách v Pardubicích či o plánovaných obchvatech v Sezemicích nebo Chrudimi. Na železnici Správa železniční dopravní cesty v současné době připravuje třináct větších investičních akcí v hodnotě 28 mld. korun. „Mezi ty nejvýznamnější patří rekonstrukce železničního uzlu Pardubice, kterou bychom chtěli realizovat v letech 2019 – 2022,“ řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Rekonstrukce má kromě modernizace a rozšíření koridoru a nástupišť či zdvoukolejnění některých tratí zahrnovat také výstavbu lávky spojující hlavní nádraží s městskou částí Dukla. Pokračovat bude také zdvoukolejnění tratě do Hradce Králové nebo například modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň. 

Velké plány jsou i v oblasti vodní dopravy. Hovoří se o splavnění Labe do Pardubic, s tím souvisí i modernizace mostů ve Valech či v Řečanech nad Labem. Díky splavnění Labe do Pardubic má reálnější obrysy Dopravní uzel Pardubice, který propojuje všechny čtyři druhy dopravy. A právě dopravní uzel je jedním z velkých rozvojových témat Správy a údržby silnic Pardubického kraje. „Stali jsme se nositeli projektu, zadali jsme jeho vizualizaci. Multimodální logistické centrum bude jediné v České republice, kde budou zastoupeny všechny čtyři druhy dopravy. Projekt uvažuje i o souvisejících investicích na silnicích I., II. i III. tříd, dokonce by mohl umožnit odklon kamionové dopravy z Lázní Bohdaneč,“ připomněl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Krajská příspěvková organizace se ale aktuálně zabývá i dalšími rozvojovými tématy od řešení dopravní situace v největším rekreačním středisku v Pardubickém kraji na Dolní Moravě až po silniční přivaděče na silnicích II. a III. třídy k budované dálnicI D35, na jejichž výstavbu či modernizaci by měl přispět stát.

 

Garanty DOPRAVNÍ KONFERENCE PARDUBICE 2017 jsou Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, ČKAIT, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Partnery akce jsou SŽDC, Ředitelství silnic a dálnic ČR, East Bohemian Airport, České dráhy a Ředitelství vodních cest ČR.