ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele severovýchodního obchvatu Pardubic

2021-01-13

SDÍLET:

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se pustilo do své dosud největší zakázky, v jejímž rámci vítěz silnici nejen postaví, ale částečně i vyprojektuje (systém Design&Build). Konkrétně vypsalo tendr na důležitou stavbu čtyřkilometrového severovýchodního obchvatu Pardubic na silnici I/36.

Předpokládaná hodnota zakázky s názvem „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“ je 1,467 miliardy korun, oznámil šéf ŘSD Radek Mátl. „Jde o největší zakázku ŘSD soutěženou s multikriteriálním hodnocením a v režimu Design&Build. Stavba má v právní moci stavební povolení,“ uvedl Mátl na twitteru.

Severovýchodní obchvat patří z pohledu krajského města ke klíčovým dopravním stavbám. „Během dopravní špičky bývá centrum Pardubic často ucpané, což rozhodně nepomáhá udržení plynulosti dopravy ve městě. Severovýchodní obchvat představuje naprosto zásadní stavbu, která přinese zklidnění a úlevu od nadměrné dopravní zátěže. Jakmile bude postaven, dojde k výraznému poklesu tranzitní i místní dopravy v centru města. Kromě toho bude stavba složit i jako přivaděč k dálnici D35,“ říká předseda Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 Martin Kolovratník.

Přeložka silnice I/36 bude čtyřpruhová a směrově rozdělená. Dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracoval Valbek. Nová silnice by přitom měla výrazně snížit zátěž centra města tranzitní i místní dopravou. Silnice I/36 slouží mimo jiné jako přivaděč k dálnici D11. Zřejmě nejzajímavějším objektem na trase bude přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Vznikne zde zavěšený most o dvou polích a celkové délce 200 metrů.

Stavba by měla začít ještě letos, hotovo má být v roce 2023.

ZDROJ: ŘSD