SILNIČÁŘI PARDUBICKÉHO KRAJE MAJÍ VE SPRÁVĚ 833 MOSTŮ

2022-11-07

SDÍLET:

Mosty jsou součástí silnice, přemosťují překážku, většinou vodoteč, v rozpětí více jak 2 metry. Pod dva metry přemostění se jedná o propusty. Správa a údržba silnic Pardubického kraje má ve své správě 833 mostů. 
 
Silničáře zajímají mosty, které mají únosnost pod 19 tun. Toto je pomyslná hranice k autobusové obslužnosti hromadné dopravy, integrovaného záchranného systému a vozidel zajišťujících zimní údržbu.  Ke každému mostu se musí přistupovat individuálně. Důvodem jsou převážně finanční prostředky. Dlouhou dobu monitorujeme všechny naše mosty, které hodnotíme dle významu a zatížení. To se provádí hlavními a mimořádnými mostními prohlídkami. Stavebně technické řešení přichází v okamžiku, kdy výsledkem těchto prohlídek je stav šest nebo sedm, tj. nevyhovující až havarijní stav. K tomuto nálezu se přistupuje individuálně. Každý případ se reviduje výpočtem, jaká je zbytková únosnost mostu. K tomu se přijímají dopravně technická opatření, která ještě prodlouží zbytkovou životnost mostu do doby, než se obstará příslušná projektová dokumentace a seženou finanční prostředky. ,, Většinou jde o to, aby byla zachována nezbytná dopravní obslužnost území, konstatuje ředitel správy silnic Ing. Miroslav Němec“. 
 
Postupy opatření na mostu:
-   snížená tonáž na vypočítání hodnotu skutečné nosnosti mostní konstrukce
-   snížená rychlost 
-   svedená doprava do jednoho jízdního pruhu
-   semafory na řízení dopravy
 
Nejproblematičtějším opatřením je snížená rychlost. Silničáři se často setkávají s tím, že řidiči nerespektují právě toto nařízení a ohrožují nejen sami sebe, ale i další účastníky silničního provozu. Řidiči si totiž neuvědomují, že například při rychlosti 60 km/h, kde by měl být provoz 30 km/h dynamicky zatěžují mostní konstrukci. V takových případech se může stát, že neukázněný účastník silničního provozu nebo vozidlo, které jede za ním,  spadnou do vodoteče, například do Labe. 
 
Mezi největší mostní konstrukce v Pardubickém kraji patří ty labské. Zde se už musí počítat s velkou zátěží, protože se jedná vždy o delší mosty. Tyto mosty začínají na délce 90 metrů přemostění. Labe je splavná řeka, a tak se musí přistupovat i k této skutečnosti. Například most ve Valech, který vyhrál 4 soutěže (dvě republikové a dvě regionální), má přemostění dlouhé přes 200 metrů. Jedná se o více pólový most, který vede nejen přes Labe, ale i další vodoteč, která se v daném místě nachází. U tohoto mostu už se také muselo počítat s průplavnou výškou 7 metrů. 
“Tento požadavek se bude také řešit u mostu v Řečanech nad Labem. U mostu Pavla Wonky v Pardubicích jsme toto obešli a odsunuli na období, kdy se bude plánovat kanál DOL (Dunaj, Odra, Labe),” dodává Miroslav Němec. 
 
V současné době mají pardubičtí silničáři rozmístěno 12 mostních provizórií. Ve velmi špatném a havarijním stavu tedy ve stupni VI a VII eviduje Správa a údržba silnic Pardubického kraje celkem 29 mostů. 
 
“V tomto případě se k tomuto nepočítají mostní provizória. Dalšími mosty v Pardubickém kraji, které jsou v hledáčku našich zaměstnanců, jsou mosty s výhradní zatížeností jediného vozidla, menšího než 19 tun. Těchto mostů je celkem čtyřicet,” prozrazuje náměstkyně majetkové správy Správy a údržby silnic Pardubického kraje Ludmila Rádková.