Správa a údržba silnic Pardubického kraje má ve své správě jeden tunel, další patří ŘSD

2023-03-26

SDÍLET:

Tunel na Seči
Pardubický kraj vlastní pouze jeden tunel, a to ten, jenž se nachází u Sečské přehrady na levém břehu koryta řeky Chrudimky pod hradní zříceninou Vildštejn. Ten je v majetkové správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Tunel je umístěn mezi přepadem přehrady a vlastní hrází. Přepad slouží pro mimořádné kalamitní odvedení vody mimo hráz Sečské přehrady.
Jedná se o poměrně unikátní dílo, které vzniklo ve 20. letech 20. století. Navzdory tomu, že jde o vodohospodářskou stavbu, ovlivnil tento objekt významným způsobem rozsah silniční soustavy na území Pardubického kraje.  V okolí Sečské přehrady byla totiž vybudována nová silnice, která dnes nese označení II/343 a vede z Prosíčky směrem na Seč. Do této doby zde komunikační systém prakticky neexistoval. V okolí přehrady vznikly tři stavební objekty a nová trasa silnice, již zmíněná silnice II/343. Těmi objekty jsou přehradní hráz, tunel a vodní přepad s mostem. V rámci projektu budování tunelu došlo i na stavbu mostu, jenž je oddělenou součástí přehradní hráze na Seči.
Uvedené stavby jsou dokladem toho, že vodní a silniční hospodářství jsou poměrně úzce propojeny. Nutno podotknout, že kromě unikátního stavebně-technického řešení tunelu měly stavby v okolí Sečské přehrady i sociální dopad. Nejen tato oblast se totiž ve 20. letech minulého století potýkala s vysokou mírou nezaměstnanosti, a tak na četné stavební práce byli najímáni právě místní obyvatelé.
Tunel Hřebeč
Významným tunelem v Pardubickém kraji je také Hřebečský tunel nacházející se pod skalním masivem. Tento objekt sestává z jednoho obousměrného tubusu. Několik let po uvedení do provozu zde došlo k havárii, a to konkrétně k sesuvu půdy na výjezdové části směrem na Moravu.
Příčinou havárie bylo zvodnění boku výjezdové části tunelu důlními díly, které se přestaly odvodňovat. Posléze se proto zaplnily vodou, která způsobila nahrnutí boční části tunelu na silnici.
 „Byl jsem u toho osobně a viděl jsem, jak se bok tunelu přímo valí na silnici. Obslužný kontejner, ve kterém se nacházela elektrická a elektronická technologie, byl vytlačován doprostřed silnice a před očima jsme měli praskání přívodních kabelů,“ uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
Nové tunely na D35
Co se týče státem spravovaného tunelového hospodářství v Pardubickém kraji, tak pro Pardubický kraj je zcela klíčová otázka budování a pokračování D35. Na etapu dálnice Opatovice – Časy, Časy – Stradouň totiž navazuje etapa, ve které by mělo dojít k budování tunelového objektu v prostoru Vraclavi. Kvůli blízkosti vodního zdroje se předpokládá, že půjde o jedinečnou a nesmírně složitou stavbu. Projekt do velké míry ovlivní i lokace, do které bude stavba tunelu zasazena, jelikož se jedná o historicky, geograficky i stavebně-technicky složité území.
Na předpokládané výstavbě D35 však má být tunelových objektů tohoto typu výrazně více. „Musím říci, že na přípravě D35 se intenzivně pracuje. Kolegové z Ředitelství silnic a dálnic skutečně zúročují svoje dlouholeté úsilí, takže prakticky všechny etapy D35 až na konec hranic Pardubického kraje jsou legislativně ve vysokém stupni přípravy,“ informoval Němec.
V rámci výstavby D35 nechá ŘSD vybudovat několik tunelů. Samostatnou součástí stavby „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“, která je jedním z dílčích úseků budoucí dálnice D35 mezi MÚK Opatovice a MÚK Staré Město, je tunel Homole. Dle návrhu tvoří tunel dvě jednosměrné tunelové trouby o délkách 525 (hloubená část 180 m, ražená 345 m) a 569 m. Oba tubusy budou propojeny dvojící průchozích propojek. Samostatně stojící objekt bude mít jednoduchý kvádrový tvar. S ohledem na technickou náročnost tohoto stavebního projektu se jeho výstavba plánuje samostatně. Stavba tunelu Homole by měla začít během letošního roku, uvedení do provozu se předpokládá v roce 2026.
Na úseku „D35 Opatovec – Staré Město“ u obce Dětřichov je navržena stavba 3 983 m dlouhého tunelu.  Jedná se o čtyřpruhový tunel o dvou tubusech pro kategorii silnice R 25,5. V tunelu je uvažováno s maximální povolenou rychlostí 100 km/h.
Navazující úsek dálnice „D35 Staré Město – Mohelnice“ pak zahrnuje stavbu 1 312,5 m dlouhého tunelu Maletín.