V Pardubicích bylo podepsáno Memorandum o budoucnosti železničního průmyslu v ČR

2019-04-12

SDÍLET:

Dnes a zítra se koná v Dřítči u Pardubic V. ročník Železniční konference. Letošním podtitulem je „Česká a evropská železnice pro 21. století – jeden společný trh“. Tématem úvodního dne konference byla výzkum a inovace, podpora českého železničního průmyslu a liberalizace železniční dopravy. Vrcholem prvního dne byl slavnostní podpis Memoranda o budoucnosti železničního průmyslu v ČR mezi Radou vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace a Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI).

 Vláda ČR v závěru loňského roku přijala inovační strategii „Czech Republic – The Country for the Future“. „Rádi bychom navázali na naše průmyslové tradice, výzkumné zázemí a podnikatelské dovednosti. Jednoznačně musíme dorovnat dluh, který máme ve výzkumu a vzdělávání. Země, které se rozhodly podporovat vědu, výzkum a inovace jako klíčové národní priority, patří dnes mezi nejvíce prosperující. Česká republika k tomu má všechny předpoklady,“ říká místopředseda Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček a dodává: „Česko disponuje mimořádným znalostním potenciálem, je zemí technologicky orientovanou a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria. Všichni si musí uvědomit, že nemůžeme být donekonečna montovnou Evropy. Potřebujeme podporovat inovace, vědu, výzkum, start-upy, rychlejší adopci nových technologií a všechno tohle provázat s digitálním státem a to napříč všemi odvětvími.“

Rada vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace  ve spolupráci s ACRI navázaly na zmiňovanou vládní strategii a připravily Memorandum o budoucnosti železničního průmyslu v ČR, které na dnešní konferenci slavnostně podepsaly. Jedná se o zásadní dokument s ohledem na to, že železniční průmysl patří k pilířům české ekonomiky a podílí se na celkovém ročním HDP státu přibližně částku 52 miliard korun.

„Při tvorbě dokumentu se kolegové inspirovali automobilovým průmyslem, který již podobné memorandum má a těží z něj. Memorandum cílí na posílení konkurenceschopnosti železničního průmyslu v evropské a globální ekonomice. Zjednodušeně usilujeme o to, abychom přesunuli nákladní dopravu ze silnic na železnici, podpořili digitalizaci a zároveň i šetrnější formy mobility. Konkrétním výsledkem memoranda bude vytvoření Akčního plánu pro budoucnost železničního průmyslu v ČR, který bude zpracován a prezentován do 30. září letošního roku,“ říká organizátor konference Martin Kolovratník.

Dopravní experti se na konferenci detailně zabývali „4. železničním balíčkem EU“, který bude do českého právního řádu aplikován ve formě novely zákona o dráhách. „Na dnešní konferenci zaznělo několik stěžejních myšlenek, které budu chtít společně s kolegy prosadit do zákona formou pozměňovacích návrhů. Tvrdím, že bezpečnost na železnici musí být naší absolutní prioritou. Budu proto navrhovat zavedení tzv. MLS - „Monitoring licence strojvedoucího“, která bude online. Velmi zjednodušeně se jedná o digitální podobu tachografu pro strojvedoucí. Někteří z nich totiž nedodržují časové přestávky a pracují pro více dopravců,“ uzavírá úvodní den konference pardubický poslanec Martin Kolovratník.