Vlaky v Pardubicích budou rychlejší a tišší

2020-08-18

SDÍLET:

Správa železnic podepsala smlouvu o dílo na modernizaci železničního uzlu Pardubice. Tamní hlavní nádraží bude po přestavbě plně bezbariérové. Vlaky při průjezdu stanicí znatelně ztichnou a zrychlí. Součástí stavby je i bezbariérově přístupná lávka pro pěší, která propojí přednádražní prostor se čtyřmi nástupišti a jižní částí města. První výluky začnou již 6. září, harmonogram stavby je naplánován do října 2024.
„Modernizovaná stanice za více než šest miliard korun přinese kromě vyšší bezpečnosti železniční dopravy také výrazně vyšší pohodlí pro cestující. Budou moci využívat nový staniční mobiliář nebo informační systém, který plně odpovídá zavedeným standardům moderního cestování. Jistě také ocení rekonstruované podchody s výtahy nebo eskalátory, díky kterým se dostanou pohodlně až ke svému vlaku,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Komplexní modernizací projde i kolejiště, především železniční svršek a spodek, a také řídicí dispečerské stanoviště. Navržené řešení umožní výhledově bezúvraťové propojení s tratí Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem. O vyšší bezpečnost se postará nové staniční zabezpečovací zařízení. Ovládat ho budou dispečeři z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze.

V rámci stavby se na pardubickém hlavním nádraží také počítá s rozšířením evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS a úpravou zařízení pro automatické vedení vlaku AVV. I díky těmto úpravám se ve stanici zvýší traťová rychlost až na 160 km/h. V současné době je v hlavních průjezdných kolejích 100 km/h, ve směru na Rosice nad Labem dokonce jen 40 km/h. Jízda vlaků bude navíc znatelně tišší, a to díky použití pružného upevnění kolejnic k pražcům.

V průběhu stavby dojde i na modernizaci stávajících a výstavbu jednoho nového nástupiště, včetně zajištění bezbariérových přístupů. Všechna nástupiště budou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, tedy v úrovni podlahy moderních železničních vozů, což značně usnadní nástup a výstup z vlaku. Stanice bude také vybavena novým orientačním systémem, rozhlasem a zvukovými majáčky pro nevidomé.

Celkové investiční náklady akce s názvem Modernizace železničního uzlu Pardubice činí 6 365 944 040 korun bez DPH. Maximální výše podpory EU může dosáhnout až 85 % z celkových způsobilých nákladů. Projekt bude spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby bude Společnost Pardubice, kterou tvoří EUROVIA CS, Chládek a Tintěra, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha.

Zdroj: Správa železnic