O projektu

Pardubice čeká propojení všech módů dopravy

Dopravní uzel Pardubice. Takzvaný multimodální uzel umístěný v prostoru obcí Srnojedy a Svítkov si bere za cíl vybudovat překladní
a logistické kapacity mezi jednotlivými druhy dopravy (silniční, železniční, letecká a vodní).

Chybět samozřejmě nebude ani napojení na současné dopravní vzdálenější trasy. Z hlediska geocentrického umístění jsou Pardubice k tomuto zcela předurčeny, protože prolnutí těchto čtyř druhů dopravy se tu velmi nabízí.

Pardubice jsou železničním uzlem. V zásadě na tuto infrastrukturní stavbu je možno napojit vše ostatní. Plánovaný a v současné době v některých částech již budovaný, Dopravní uzel Pardubice je společným zájmem Ministerstva dopravy České republiky a Pardubického kraje, o čemž svědčí MEMOORANDUM o spolupráci při přípravě a realizaci tohoto projektu uzavřené mezi výše zmíněnými subjekty. Celá situace je nyní ve fázi, kdy je zpracována technickoekonomická studie, která jasně sděluje, že Pardubice propojením všech módů dopravy mohou jen těžit.

Na tento projekt byl získán dotační program ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Prohlaseni.pdf